Referanseliste Offentlige bygg 

Prosjekt

Oppdragsgiver

Beskrivelse

Byggeår

Gamle Losjen Barnehage
2 avdelinger
Ombygging

AS Barnehager

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE
Byggeledelse

1990

Kantarellen Barnehage
4 avdelinger
Nybygg

Bydel 9 Søndre Nordstrand

Totalprosjektering
ARK-bistand, RIB, RIV, RIE

1996

Åslandhellinga Barnehage
4 avdelinger
Nybygg

Bydel 9 Søndre Nordstrand

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE

1996

Stenbråten Barnehage
3 avdelinger
Nybygg

Bydel 9 Søndre Nordstrand

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE

1996

Enebakkveien 22 Barnehage
1 + avdelinger
Nybygg

Bydel 6
Gamle Oslo

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE

1997

Ljan skole SFO
Nybygg

Bydel 8 
Nordstrand

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE

1997

Etterstadgata 5 Barnehage
2 avdelinger
Nybygg

Bydel 6
Gamle Oslo

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIB, RIE
Byggeledelse

1999

Rosendalsveien 21A
Omsorgsboliger
Ombygging

Bydel 8
Nordstrand

Byggeledelse

1999 – 2000

TILBAKE