Rehabilitering  -   Referanseliste
   

Prosjekt

Oppdragsgiver

Beskrivelse

Byggeår

Boligblokk/næringslokaler
Vogts gate 53, Oslo

Alf Strøm-Larsen

Forprosjekt
ARK

1988

Boligblokk
Fredensborgvn. 13, Oslo
Totalrehabilitering
36 leiligheter
5 nye loftsleiligheter

Vestre Aker
Eiendom AS

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE
Byggeledelse

1989

Bygård
Grüners gate 14, Oslo
Totalrehabilitering
16 leiligheter
4 nye loftsleiligheter

Hans Guttorm

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE
Byggeledelse

1991

Kontorvilla
Egdes gate 1, Oslo
Rehabilitering fasader og ombygging

Egedes gate 1 AS

Totalprosjektering:
ARK

1993 -
1994

Boligblokk helt kvartal
Bjerregaardsgate 29, Oslo
Fasade-etterisolering
7500 m2

Sameiet Bjerregaardsgate 29

Totalprosjektering
ARK

1995 –
1996

Bygård Torshovgate 7, Oslo
Totalrehabilitering
9 leiligheter
5 nye loftsleiligheter

Søbro AS, Oslo

Totalprosjektering
ARK, RIB, RIV, RIE
Byggeledelse

1997-1998

Fasade-etterisolering
Statsbygg Øst Byggebeskrivelse
Prosjektledelse
Byggeledelse
1999-
2000

                                                                                                                                      TILBAKE